Welkom op de website van M.S.V. Hera!

Deze studievereniging werd in 2014 opgericht door een aantal gemotiveerde studenten van de Academie Verloskunde Maastricht. Hierbij werden tevens drie hoofddoelen waar M.S.V. Hera voor staat, opgesteld. 


  • Kennisoverdracht 
    M.S.V. Hera staat voor het bevorderen van kennisoverdracht doormiddel van het aanbieden van o.a. gastcolleges, workshops en symposia aan de studenten. Op deze manier hopen we de interesse en kennis in het vakgebied te vergroten. Daarnaast willen wij medestudenten aanmoedigen hun ervaringen over onderwijs en stage te delen zodat ze op deze manier van elkaar kunnen leren. 

  • Integratie 
    Door middel van het organiseren van activiteiten en borrels stimuleert M.S.V. Hera de integratie tussen de vier verschillende leerjaren. Tevens willen we ook de integratie tussen medewerkers en studenten bevorderen. 
  • Organisatorische schakel
    M.S.V. Hera is de organisatorische schakel tussen de studenten en de opleiding. Hieronder vallen het bemiddelen bij de aanschaf van onderwijsmateriaal, het helpen met de organisatie van de open dagen en het vormen van een platform waar studenten hun vragen kunnen stellen.

Inmiddels is M.S.V. Hera gegroeid tot een studievereniging met 178 leden. Hiervan zijn er 169 student en 9 medewerkers van de Academie Verloskunde Maastricht die ons steunen als 'Vriend van Hera'.   

De contributie van jaar 2016/2017 bedraagt 15 euro.

Voor vragen mail gerust naar: info@msvhera.nl


Bestuur Hera 2017

Hera_Logo.jpg

Onze sponsoren