Sinds het najaar van 2014 is de Maastrichtse studievereniging Hera opgericht voor en door de studenten van de Academie Verloskunde in Maastricht. Als studievereniging hebben we drie doelen.

Kennisoverdracht; als Hera staan we voor het bevorderen van kennis doormiddel van het aanbieden van o.a. gastcolleges en symposia aan de studenten. Op deze manier hopen we de interesse en kennis in het vakgebied te vergroten. Daarnaast willen wij medestudenten aanmoedigen hun ervaringen over onderwijs en stage te delen zodat ze op deze manier van elkaar kunnen leren. 

Integratie; door middel van het organiseren van activiteiten en borrels stimuleert Hera de integratie tussen de vier verschillende leerjaren. Dit met als doel dat er meer verbondenheid zal ontstaan zowel tussen de verschillende leerjaren als docenten.      

Organisatorische schakel; Hera is de organisatorische schakel tussen de studenten en de opleiding. Hieronder vallen het bemiddelen bij de aanschaf van onderwijsmateriaal, het helpen met de organisatie van de open dag en het vormen van een vraagbaken voor de studenten.

De contributie van jaar 2015/2016 bedraagt 15 euro.
‚Äč

Voor vragen mail gerust naar: info@msvhera.nl


Bestuur Hera 2016

Hera_Logo.jpg

Onze sponsoren